skip to Main Content
Formularea strategiei, un aspect important pentru o afacere
Formularea strategiei, un aspect important pentru o afacere

Formularea strategiei, un aspect important pentru o afacere

Formularea strategiei este un proces creativ și analitic. Este un proces, deoarece anumite funcții sunt îndeplinite într-o succesiune pe parcursul unei perioade de timp.

Procesul implică o serie de activități și analiza acestora pentru a ajunge la o decizie.

Deși este posibil să nu existe unanimitate asupra acestor activități, în special în contextul variabilității organizaționale, poate fi înțeles un proces complet de formulare și implementare a strategiei.

Formularea strategiei este un proces specific pentru fiecare organizație. Se va ține în principal cont de mediul economic, de concurență și de obiectivele afacerii pe termen lung.

Strategia de business va fi transpusă în strategia de marketing. De fapt, în esență sunt o singură strategie împărțită în mai multe subdiviziuni.

Argumentul este câte se poate de simplu. Toate activitățile companiei trebuie să respecte identitatea de brand pe care și-a definit-o compania la fondare.

Formularea strategiei este primul pas pentru o afacere

Procesul stabilit mai sus include formularea strategiei și implementarea acesteia, ceea ce a fost denumit proces de management strategic.

Același proces poate fi aplicat atât strategiei, cât și politicii. Direcțiile sugerează diferitele elemente ale formulării și procesului strategiei și, modul în care interacționează între ele.

În consecință, diferitele elemente sunt misiunea și obiectivele organizaționale, analiza de mediu, analiza corporativă, identificarea alternativelor și alegerea alternativei.

Până în această etapă formularea este completă. Cu toate acestea, implementarea este strâns legată de formulare, deoarece va oferi feedback pentru ajustarea strategiei.

O scurtă discuție a fiecărui element va fi utilă pentru a înțelege problemele implicate în fiecare. Misiunea și obiectivele organizaționale sunt punctul de plecare al formulării strategiei.

După cum sa discutat mai devreme, misiunea este scopul unic fundamental al unei organizații care o diferențiază de alte organizații.

Obiectivul este rezultatul final, pe care o organizație se străduiește să îl atingă.

Acestea, împreună, oferă direcția pentru alte aspecte ale procesului organizațional.

Analiza mediului pentru formularea strategiei

Al doilea aspect al procesului este analiza de mediu. Deoarece obiectivul de bază al strategiilor este de a integra organizația cu mediul său, trebuie să se cunoască tipul de mediu în care trebuie să lucreze. Acest lucru poate fi cunoscut prin analize de mediu.

Procesul de analiză a mediului include colectarea de date calitative relevante din mediu, interpretarea impactului acestora asupra viitorului lucru organizațional și determinarea a oportunităților și amenințărilor.

Este nevoie de a fi identificate aspectele pozitive și negative oferite de mediu. Informațiile de mediu pot fi colectate din diverse surse, cum ar fi diverse publicații, informații verbale de la diverse persoane, cercetare de piață și prognoză.

Procesul de analiză de mediu funcționează mai bine dacă este întreprins în mod continuu și face parte integrantă din formularea strategiei.

Analiza corporativă în formularea strategiei

În timp ce analiza de mediu este analiza factorilor externi, analiza corporativă ia în considerare factorii interni.

Acestea sunt cunoscute sub numele de analiză SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări).

Nu este suficient doar să identificăm oportunitățile și amenințările oferite de mediu, dar la fel de importantă este analiza modului în care organizația poate profita de aceste oportunități și poate depăși amenințările.

Analiza corporativă dezvăluie punctele tari și punctele slabe ale organizației și evidențiază domeniile în care afacerea poate fi îmbunătățită.

Analiza corporativă este realizată prin identificarea factorilor, care sunt critici pentru succesul afacerii prezente sau viitoare a organizației.

Apoi, are loc evaluarea acestor factori, indiferent dacă acestea contribuie în mod pozitiv sau negativ.

O contribuție pozitivă este un punct forte, iar o contribuție negativă este o slăbiciune.

Identificarea alternativelor în formularea strategiei

Analiza de mediu și analiza corporativă luate împreună vor specifica diferitele alternative pentru strategie.

De obicei, acest proces va aduce un număr mare de alternative.

De exemplu, dacă o organizație are resurse financiare puternice, acestea pot fi utilizate în mai multe moduri, luând mai multe proiecte și campanii.

Cu toate acestea, toate modalitățile sau proiectele nu pot fi selectate. Prin urmare, ar trebui stabilite câteva criterii pentru a evalua fiecare alternativă. În mod normal, criteriile sunt stabilite în lumina misiunii și obiectivelor organizaționale.

De exemplu, pentru promovare web există o multitudine de posibilități:

  • optimizare SEO;
  • newsletter;
  • e-mail marketing;
  • social media;
  • Facebook Ads;
  • Google Ads;
  • campanii cu influenceri.

În funcție de posibilitățile financiare ale firmei, în formularea strategiei se vor integra una sau mai multe metode de promovare. De fapt, se poate identifica că unele metode pot da chiar un ROI negativ.

Alegerea strategiei

Identificarea și evaluarea diferitelor alternative vor restrânge gama de strategii care pot fi luate în considerare în mod serios pentru alegere și implementare.

Formularea strategiei este alegerea alternativei acceptabile dintre cele câteva care se potrivesc cu obiectivele organizaționale.

În mod normal, în această etapă, valorile și așteptările personale ale factorilor de decizie joacă un rol important în strategie, deoarece ei vor decide cursul acțiunii în funcție de propriile gusturi și de antipatia lor.

Acest lucru se întâmplă, deoarece, într-un fel, obiectivele organizaționale reflectă filozofia personală a indivizilor, în special la nivelul conducerii superioare.

Implementarea

După ce strategia a fost aleasă, aceasta este pusă în aplicare, adică este pusă în acțiune. Alegerea strategiei este în mare parte analitică și conceptuală, în timp ce implementarea este operațională și pune în aplicare cele stabilite.

Am tratat separat și detaliat într-un articol pe blog aspectele care țin de implementarea strategiei.

Diverși factori care sunt necesari pentru implementare sunt proiectarea unei structuri organizatorice adecvate, dezvoltarea și motivarea oamenilor pentru a se angaja, proiectarea unui sistem eficient de control și informare, alocarea resurselor etc.

Atunci când acestea sunt întreprinse, acestea pot produce rezultate care pot fi comparate în lumina obiectivelor stabilite, iar procesul de control intră în funcțiune.

Dacă rezultatele și obiectivele diferă, este necesară o analiză suplimentară pentru a afla motivele decalajului și a întreprinde acțiuni adecvate pentru a depăși problemele din cauza cărora există decalajul.

Acest lucru poate necesita, de asemenea, o schimbare de strategie dacă există o problemă din cauza inadecvării formulării. Acest lucru îi readuce pe manageri la punctul de plecare al formulării strategiei.

Concluzie

Formularea strategiei este primul pas din cei trei pași care țin de strategia de afaceri a unei companii. După acest pas urmează implementarea celor formulate și, periodic un mecanism de control pentru a putea aduce îmbunătățiri.

Nu uitați că mediul de afaceri se schimbă tot mai rapid. În acest context, atunci când formulați strategia de dezvoltare a companiei, încercați să păstrați un grad de flexibilitate.

Aceasta este necesar pentru a putea remedia cu succes impedimentele care pot interveni pe parcurs.

Articole de interes:

Dorel Tănase, este specializat în servicii de optimizare SEO, promovare pentru motoarele de căutare și servere Linux.

Cu o experiență de peste 17 ani în acest domeniu de activitate, Dorel Tănase, este capabil să optimizeze orice model de website.

Înapoi sus
Căutare